Skip to main content
0516 512 368

Welkom,

Steeds meer veehouders schakelen Grasdrogerij Wijntjes-Eijbergen BV in bij de voederwinning. Dit is een verstandige keuze. Onze grasdrogerij levert een bijdrage aan een rendabelere bedrijfsvoering, met dus een lagere kostprijs.

U kunt immers “krachtvoer” binnen uw eigen bedrijf winnen van eigen land. Van een goede kwaliteit gras maken wij een uitstekende krachtvoervervanger. Gedroogd gras past uitstekend in het basisrantsoen voor (melk)vee.