Gedroogde groenvoeders in het rantsoen geven tastbare voordelen zoals:

-    Lagere hoeveelheid krachtvoeraankoop
-    Krachtvoerwinning van het eigen bedrijf dus niet minasplichtig

-    Goede basis voor terugdringen mineralenoverschotten
-    Betere vruchtbaarheid bij rundvee en schapen
-    Basis voor topproduktie
-    Vitale kalveren en lammeren, direct bij de geboorte
-    Goede opname door smakelijkheid
-    Goede eiwitbalans
-    Hogere drogestofopname door het vee
-    Betere ziekteweerstand
-    Preventieve werking tegen:
       - (slepende) melkziekte
       - kalfziekte
       - nageboorteproblemen
       - pensverzuring
       - andere spijsverteringsstoornissen
-    Minder kosten gezondheidszorg
-    Kortere veldbewerkingsperiode
-    Snellere en  betere hergroei van het grasperceel
                                   *hogere jaaropbrengst                                                                                            
Terug
Grasdrogen een verantwoorde zaak
* Betere bedrijfsresultaten
* Prima product voor uw veestapel
* Geen weerrisico's
* Besparing op krachtvoer grasdrogen valt dus buiten de minas
* Grasbrok bevat bestendig eiwit en caroteen
* Besparing op arbeidskosten
* Ook 6 mm brok ideaal voor voercomputer en boven melkstal
Vijf belangrijke punten:
1) Zeefinstallatie inclusief een extra fijnzeefmachine voor nog betere resultaten van het uitzeven van het zand, hierdoor lagere ruw as gehalte's en hogere VEM-gehalte's in het eindproduct.
2) Geen berekening van voorrijkosten
3) Prijs inclusief plastic emballage.
Bij los in bulk of kisten p/kg 1,00 euro per 100kg korting.
4) Een melasse installatie is aanwezig.
5) Voederwaardeonderzoek is mogelijk eventueel ook met bedrijfspecifieke excretie, bel voor meer informatie voor de huidige tarieven.