Voedermiddelen met een hoogwaardige kwaliteit

Co÷peratieve Grasdrogerij Oosterwolde-Hemrik e.o. levert voedermiddelen
en een op het veehouderijbedrijf afgestemde dienstverlening. Dit alles tegen
een zeer concurrerende prijs. Door steeds betere droogmethodieken
(Waarbij zeven een belangrijke functie vervult)
en steeds betere landbewerking neemt de kwaliteit van grasbrok en grasbaal
in de loop der jaren toe.

      Totaal Noord Nederland      
                 
          In de ds      
DS RE RC RAS NDF VEM VEVI DVE OEB
2002 928 18,1 207 133 450 892 925 88,9 9,60
2003 926 17,0 226 120 489 807 832 77,3 2,32
2004 926 18,0 227 132 483 809 834 79,2 8,96

2005

935 17,6 229 124 480 912 948 87,0 7,00
2006 933 19,4 238 140 501 882 910 88,0 21,0
2007 932 17,0 236 129 495 875 904 85,0 3,0
2008 928 18,1 236 122 504 906 939 88,0 10,0
                 
                 
      Totaal Drogerij Oosterwolde      
                 
DS RE RC RAS NDF VEM VEVI DVE OEB
2002 923 19,5 200 124 440 913 949 94,9 16,4
2003 923 16,9 225 110 491 816 842 78,6 0,33
2004 923 18,1 226 114 482 821 847 81,5 7,79
2005 932 17,7 229 117 484 922 959 88,0 6,00
2006 934 19,5 237 137 501 887 915 89,0 21,0
2007 935 17,6 233 123 488 908 943 87,0 7,0
2008 931 18,0 234 119 494 913 948 88,0 9,0
                 
                 

 

    De resultaten worden verzorgd door:

    Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland
    De Kruilier 1
    9172 GW  Ferwert
    T: 0518-411201
    F: 0518-411470
    info@alnn.nl

    Website : www.alnn.nl

Opbrengsttoename grasland

 

Bij het drogen wordt de energie uitstekend bewaard. De verliezen van de
voedingsstoffen liggen zeer laag, zodat de kwaliteit van vers gras kan
worden benadert bij een goede landbewerking. Ook de hergroei van het
gewas op het perceel wordt versneld door het minder lange bewerkingsperiode
op het land. Al met al wordt een hogere opbrengst (droge stof en energie) van
een perceel gehaald. Het is ook mogelijk om bij u gedroogde
producten een analyse te krijgen ( dit tegen betaling van het huidige tarief )
Als dit gewenst is geeft u dit bij het opgeven van het te drogen gras dan aan.
De analyseresultaten krijgt u dan thuis gestuurd. De analyses worden verzorgd
door :
Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland