Voedermiddelen met een hoogwaardige kwaliteit

Grasdrogerij Wijntjes-Eijbergen BV levert voedermiddelen
en een op het bedrijf afgestemde dienstverlening. Dit alles tegen
een zeer concurrerende prijs. Door steeds betere droogmethodieken
(Waarbij zeven een belangrijke functie vervult)
en steeds betere landbewerking neemt de kwaliteit van grasbrok en grasbaal
in de loop der jaren toe.

      Totalen Grasdrogerij Oosterwolde      
                 
DS RE RC RAS NDF VEM VEVI DVE OEB
2002 923 19,5 200 124 440 913 949 94,9 16,4
2003 923 16,9 225 110 491 816 842 78,6 0,33
2004 923 18,1 226 114 482 821 847 81,5 7,79
2005 932 17,7 229 117 484 922 959 88,0 6,00
2006 934 19,5 237 137 501 887 915 89,0 21,0
2007 935 17,6 233 123 488 908 943 87,0 7,0
2008 931 18,0 234 119 494 913 948 88,0 9,0

Opbrengsttoename grasland

 
Bij het drogen wordt de energie uitstekend bewaard. De verliezen van de
voedingsstoffen liggen zeer laag, zodat de kwaliteit van vers gras kan
worden benadert bij een goede landbewerking. Ook de hergroei van het
gewas op het perceel wordt versneld door het minder lange bewerkingsperiode
op het land. Al met al wordt een hogere opbrengst (droge stof en energie) van
een perceel gehaald. Het is ook mogelijk om bij u gedroogde
producten een analyse te krijgen ( dit tegen betaling van het huidige tarief )
Als dit gewenst is geeft u dit bij het opgeven van het te drogen gras dan aan.
De analyseresultaten krijgt u dan thuis gestuurd.
De analyses worden verzorgd door :
Eurofins Agro