Hoe krijgt u gedroogd groenvoer van "Superkwaliteit"?

- Reserveer voor uw ruwvoerseizoen (enkele) percelen met goede kwaliteit grassoorten voor het drogen  
- Begin tijdig met een juiste bemesting  
- Zorg voor een goede ontwatering van het perceel  
- Zorg ervoor dat een goed geŽgaliseerd perceel zonder veel resten grond (bijv. mollen) op het land wordt gebruikt  
- Geef ruim voor het maaien aan wanneer het gras bij de drogerij wordt aangeboden  
- Begin met maaien wanneer een duidelijke afspraak met de drogerij is gemaakt omtrent het tijdstip van drogen  
-

Indien u deze voorwaarden goed in acht neemt is het mogelijk grasbrok/-baal met VEM-waarden ruim boven de 1000 te krijgen.