Hier ziet U de lege wagens die het gras naar de fabriek brengen.