Drogen van Kwaliteitsvoer levert meer op,

Krachtvoervervangers
Steeds meer veehouders schakelen de Grasdrogerij Oosterwolde in bij hun voederwinning, dit is een verstandige keuze.
Want de grasdrogerij levert een bijdrage aan een rendabelere bedrijfsvoering ... dus een lagere kostprijs. U kunt immers
"Krachtvoer" binnen het eigen bedrijf winnen. Van een goede kwaliteit gras maken wij een uitstekende krachtvoervervanger.
Gedroogd gras past uitstekend in het basisrantsoen voor het melkvee, hetzelfde geldt voor drachtige schapen.

Mineralenbalans
Daarnaast is het gedroogde product een uitstekend middel om de overschotten fosfaat en stikstof terug te dringen.
Met het oog op de huidige milieuwetgeving, waarbij overschotten fosfaat en stikstof zullen worden verrekend, is het
mogelijk om de mineralenoverschotten terug te dringen. Want door het drogen van voedermiddelen met
"Krachtvoerkwaliteit"
binnen eigen bedrijf kan de aankoop van mineralen uit krachtvoeders terug worden gebracht.

 

Gezondheidsproduct
Ook wordt met het drogen een zeer "gezond" product verkregen. Gedroogde groenvoeders stimuleren de activiteit
van de verteringsorganen van uw vee. Caroteen en natuurlijke vitaminen zijn belangrijke bestandsdelen van het
verse product. Juist in kunstmatig gedroogde groenvoeders zijn caroteen en vitaminen nog volop aanwezig.
Die bestandsdelen zijn onmisbaar voor een gezonde veestapel. Gedroogde grasproducten bevatten ook beduidend
hogere DVE- en lagere OEB-gehaltes dan bijvoorbeeld graskuil. Dit betekent dat het vee een betere evenwicht in de
eiwithuishouding heeft. Dankzij de specifieke gezondheidswaarde is gedroogd groenvoer niet vergelijkbaar met
andere voeders. Daarom verdient dit voer een vaste plaats in het basisrantsoen.